Đam Mỹ Sắc

Tổng hợp các bộ truyện đam mỹ sắc (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu tố tình dục được mô tả rõ, cân nhắc trước khi xem.
THÚ THỤ BẤT THÂN

0/10
Trạng thái: Đang ra
TIÊN MA QUẤN QUÝT

0/10
Trạng thái: Đang ra
NGỘ XÀ

0/10
Trạng thái: Đang ra
TÔI PHẢI LÀM MỘT KẺ ĐẠI XẤU XA

0/10
Trạng thái: Đang ra
HẠNH LÂM PHƯƠNG HOA

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: đam mỹ, manhua, Truyện Màu
THƯỢNG ĐÔ THIÊN YÊU LỤC

0/10
Trạng thái: Đang ra

Báo lỗi